Yeşil Kart Sigortası

Neden Yeşil Kart Sigortası yaptırılmalıdır?

Yeşil Kart, Yeşil Kart Sistemine üye 47 ülkede geçerli olup, trafik sigortasının eki niteliğindedir. Yeşil Kart poliçesi, kazanın meydana geldiği ülkede yürürlükte olan trafik sigortası kapsam ve limitleri çerçevesinde teminat vermektedir.

Yeşil Kart Sistemine üye bir ülkeye araçla seyahat edilebilmesi için öncelikle bu poliçenin düzenlenmesi gerekmektedir.

Yeşil Kart Sigortası'nın primi Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından belirlenmiş olup araç gruplarına göre yıllık prim tutarları aşağıda yer almaktadır;

Araç 
Grup
Kodu
Araç Kategori
Kodu
Araç Grubu PRİMLER (EURO)
ÖzelTüzel
01AOtomobil225225
02A1Taksi500500
03MMinibüs (Sürücü dâhil 10-17 koltuk)550550
04M1Otobüs (Sürücü dâhil 18-30 koltuk)700700
05EOtobüs (Sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)850850
06C1Kamyonet500500
07CKamyon1.2501.250
08Hİş Makinesi 300300
09H1Traktör5050
10FRömork100100
11BMotosiklet ve Yük Motosikleti180180
12CTanker1.2501.250
13CÇekici1.2501.250
14GÖzel Amaçlı Taşıt 700700
15KTarım Makinesi300300

Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 20’sinden az olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen oranlara göre tespit edilir. Belirtilen oranlar tüm araç çeşitleri için geçerlidir.

Sigorta süresiYıllık primin
15 güne kadar%20'si
1 aya kadar%25'i
2 aya kadar%35'i
3 aya kadar%45'i
4 aya kadar%55'i
5 aya%65'i
6 aya%75'i
6 ayadan fazla%100