Prim İadeli Hayat Sigortası

Hayatta olmaz deme!

Hem sigorta yaptırmak istiyorum hem de risk gerçekleşmezse ödediğim primler avantaja dönüşsün diyenler için Türkiye’de ilk kez Aegon’un hayata geçirdiği “Prim İadeli Ürünler” tam size göre...

Gelin “Prim İadeli Hayat Sigortası”nın ayrıcalıklarını birlikte keşfedelim...


Yaşam Kaybı Teminatı

Giriş yaşı, cinsiyet ve ödenen prime bağlı olarak belirlenen teminat sayesinde sevdiklerinizi güvende tutmanın verdiği iç huzuru yaşarsınız.

Süre Sonu Prim İadesi Teminatı

Sigorta süresi sonuna prim borcu olmaksızın ulaşılması ve sigorta süresi içinde yaşam kaybı riskinin gerçekleşmemesi halinde, poliçe için ödenen primlerin tamamı hiçbir kesintiye uğramaksızın iade edilir.

Dövize Endeksli

Poliçede belirtilen tutarlar ABD Doları cinsinden belirlenir, bununla birlikte
tüm ödemeler Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilir. ABD Dolarının Türk Lirasına çevrilmesinde, ödeme tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru kullanılır.

Süre Esnekliği

Prim İadeli Hayat Sigortası kapsamında, sigorta sürenizi 12 ya da 15 yıl olarak belirleyebilirsiniz.

Sigortalı Değiştirme Hakkı

Sigorta süreniz boyunca sigortalı değiştirme esnekliğine sahipsiniz.

Cayma Hakkı

Sigortanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk 30 gün içinde tercih ederseniz poliçenizi sonlandırarak cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Poliçe başlangıcında ABD Doları olarak belirlenip ancak Türk Lirası cinsinden ödediğiniz ilk prim yine Türk Lirası cinsinden kesintisiz olarak size iade edilir.

Prim Ödeme Dönemi Boyunca Vergi Avantajı

Prim İadeli Hayat Sigortası, birikim özelliği taşımayan bir hayat sigortası olduğu için, ödenen primlerin tamamı, ücretliler için aylık brüt gelirlerinin %15’i, serbest meslek sahipleri için ise yıllık beyan edilen gelirlerinin %15’i ile sınırlı olmak kaydıyla vergi indiriminde kullanılabilir. Vergi indiriminde kişi bazında ve bir yıllık süre içinde gelir vergisi indirimine konu olan toplam tutar, yıllık asgari ücret tutarını aşamaz.

Süre Sonunda Vergi Avantajı

Prim İadeli Hayat Sigortası prim ödemelerinizi düzenli olarak gerçekleştirmeniz durumunda, sigorta süresi sonunda “Süre Sonu Prim İadesi Teminatı” kapsamında ödemiş olduğunuz primler vergi kesintisine tabi değildir ve primlerin tamamı size iade edilir.

Erken Ayrılmalarda Uygulamalar

Poliçenin ilk yılı dolmadan ayrılmanız halin de, ödediğiniz primler üzerinden %100, ikinci yıl %95, üçüncü yıl ise %90 kesinti yapılır. Dördüncü yıldan itibaren kesinti oranları her yıl için bir önceki yıla göre %10 azalarak devam eder12 yıl sonunda kesinti de sona erer.

Yaşam Kaybı Durumunda Uygulamalar (Veraset ve İntikal Vergisi)

Yaşam kaybı durumunda yasal kesintiler dışında şirketimizce herhangi bir kesinti yapılmaz.


|4