Konut Sigortası

Konut Sigortası Nedir?

Konut Sigortası; Evinizin içindeki eşyaları ve ailenizi yangından, hırsızlıktan, depremden su baskınına kadar bir çok riske karşı koruma ve güvence altına alan çok geniş kapsamlı bir sigorta türüdür.

Yaşamımızda çok önemli bir yere sahip olan evimiz pek çok riskle karşı karşıya, biz bu riskleri nasıl güvence altına alabiliriz? Konut sigortası, evinizi ve evinizde bulunan tüm eşyalarınızı birçok afet ve diğer olaylardan koruyarak güvence altına almanızı sağlayan bir üründür.

Herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da hasar görür. Bu nedenle sigortaya konu olan konutların içindeki eşyalarla birlikte güvence altına alınması gerekir. Böylece az bir maliyet farkıyla daha geniş bir güvence satın alınır.

Konut sigortası satın alırken değişen iklim koşulları, güçlü fırtınalar, aşırı yağışlar, depremler, dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar ve son zamanlarda artan hırsızlıklara karşı tam güvence için doğru teminatların seçilmesine özen göstermelisiniz.

Kiracılar sadece eşya teminatı alarak eşyalarını güvence altına aldırabilir.


Konut Sigortası Primleri Nasıl Belirlenir?

-Konut sigortası primleri, deprem risk bölgelerinin farklılığından dolayı binanın bulunduğu yere göre farklılıklar gösterebilir.

-Bunun dışında kat sayısı, konutun bulunduğu kat, bina yapı tarzı da konut sigortası primine etki eder.

- Bina içinde yer alan eşyalarında dahil edildiği bir konut sigortası yaptırılması halinde binadaki tüm eşyalar sigorta kapsamına alınır.

-Poliçe kapsamına alınan teminatlar primleri etkilemektedir.

-Poliçeye konu olan teminatları mutlaka tek tek incelemeniz gerekmektedir. İstediğiniz teminatları prim karşılığında poliçenize ekleme yapabilirsiniz.

Konut Sigortası Teminatları Nelerdir?

Teminatları sigortacınız ile belirlediğiniz gibi temel teminatlar aşağıdaki gibidir

  • Yangın teminatı
  • Sel ve Su Baskınları
  • Cam Kırılmaları
  • Hırsızlık sonucu doğacak maddi zararlar
  • Deprem teminatı


Konut sigortası teminatları ek teminatlarla genişletilerek daha fazla riski güvence altına alabilir. Ek Teminatlar,


-Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler

-Sel/su baskını

-Cam kırılması

-Ferdi kaza

-Hırsızlık

-Yardım hizmetleri

-Enflasyondan korunma

-Deprem ve yanardağ püskürmesi

-Aile reisi sorumluluğu

-Dahili su

-Yer kayması

-Araç çarpması

-Fırtına

-Duman

-Kar ağırlığı

-Yangın mali mesuliyet ve kira kaybı

-Enkaz kaldırma


Konut Sigortası Zorunlu Mu ?

Konut sigortası, zorunlu sigortalar arasında değildir. Eviniz için zorunlu olan sigorta; zorunlu deprem sigortası yani DASK’dır.


Genel şartlara göre konut sigortası kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir:


-Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar


 -Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan ya da bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri, inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.),


-Kamu otoritesi tarafından sigortalı varlıklar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar,


-Yangın olmaksızın, sigortalı varlıkların kendi kusurlarından veya kendi bünyelerinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar,


-Yangın olmaksızın sigortalı varlıkların işlenmek üzere veya başka bir nedenle ateşe, sıcaklığa tutulmasından, ateş bulunan benzeri bir yere düşmesinden, atılmasından, elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulmasından, yanmasından kaynaklanan veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar,


-Yangın olmaksızın, elektrikle çalışan her türlü motor, elektrikli veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ile bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar,


-Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması, benzeri şekilde deformasyonu, yıpranması, santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ya da motorlarda meydana gelen bütün zararlar.