Tekne Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

  • Teknenin cinsi
  • Teknenin sigorta bedeli
  • Teknenin yaşı ve tonajı
  • Teminatın kapsamı
  • Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı